Column One

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris. Fusce nec tellus sed augue semper porta.

Column Two

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris. Fusce nec tellus sed augue semper porta.

Column Three

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris. Fusce nec tellus sed augue semper porta.
Gecombineerde leefstijlinterventie tijdens de coronacrisis

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de manier waarop zorg aan patiënten de komende periode kan worden geleverd. Voor een deel van de zorg is het mogelijk dat deze op afstand plaatsvindt in plaats van in de behandelkamer, bijvoorbeeld via beeld(bellen), e-mail, patiënten portaal of telefoon. Het is belangrijk hierbij de digitale veiligheid (AVG-regels) in acht te nemen.


De NZa biedt verruiming aan voor zorg op afstand (zie nza.nl/actueel). De NZa geeft aan dat de verruiming ook geldt voor groepsbehandelingen, bijvoorbeeld rondom de gecombineerde leefstijlinterventie. Via deze brief willen zorgverzekeraars de gezamenlijke lijn aangeven hoe zij aankijken tegen GLI in tijden van de coronacrisis en de verruiming van NZa voor zorg op afstand.


GLI zorgverlening tijdens de coronacrisis
Het heeft de absolute prioriteit bij de zorg voor alle patiënten, maar met name bij ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid, risico’s op besmetting zoveel als mogelijk te beperken naar advies van het RIVM.

.Het belang van de patiënt staat centraal. Zorgverzekeraars erkennen dat er continuïteit geboden moet worden bij het leveren van de gecombineerde leefstijlinterventie. De meest optimale behandeling vindt veelal face-to-face plaats, maar is gezien de huidige omstandigheden niet mogelijk. Zorgverzekeraars geven de ruimte aan de aanbieders om de GLI-zorg te bieden op een andere manier dan gebruikelijk.


Zorg kan op afstand worden geleverd. Iedere aanbieder van een GLI programma neemt zijn/haar eigen verantwoordelijkheid voor het anders inrichten van de te leveren zorg. Belangrijk is dat dit gebeurt met zo goed mogelijk behoud van de kwaliteit van de geleverde zorg. Zorgverzekeraars geven zorgaanbieders de mogelijkheden voor het inzetten van telefonische/video consulten en digitale zorg, uiteraard alleen nadat de patiënt hier toestemming voor heeft gegeven en de veiligheid van de digitale zorg geborgd is (zie alinea ‘digitale zorg’).


Zorgverzekeraars zien voor de periode van 1 maart 2020 tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de overheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn, geen belemmeringen in de contractering om zorg op afstand te leveren. Tevens mogen in deze bijzondere tijdelijke periode de reguliere NZa-prestaties gedeclareerd worden. Met dien verstande dat de telefonische-/digitale zorg qua duur, kwaliteit en inhoud vergelijkbaar is met de behandeling in een praktijkruimte. Zorgverzekeraars verwachten van verwijzers (zoals huisartsen) dat zij de verantwoordelijkheid nemen om in deze periode patiënten al dan niet door te verwijzen naar een GLI programma, vanuit het oogpunt van noodzakelijke zorg voor de patiënt
Zorgaanbieders kunnen de reguliere zorgprestaties van de GLI blijven declareren, ook al wordt de zorg anders georganiseerd. Zorgverzekeraars vertrouwen op de expertise van de aanbieders voor de invulling van zorg op afstand en verwachten daarbij dat zorgaanbieders zorgvuldig omgaan met de situatie. De declaraties zijn niet anders dan normaal; het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat er meer of anders wordt gedeclareerd. Daar waar zorgverlening (tijdelijk) wordt gestopt, mag er uiteraard niet gedeclareerd worden.


De interventie eigenaren van de drie GLI-programma’s hebben aangegeven deze periode te willen
benutten voor het evalueren van de kwaliteit en effectiviteit van de geboden zorg (op afstand). Zorgverzekeraars vinden dit positief en vragen de interventie eigenaren om dit op te pakken en de resultaten later met de betreffende stakeholders te bespreken.